Algemene ledenvergadering VVSG

Mark Suykens

De algemene vergaderingen van de VVSG vzw en van de Afdeling OCMW zijn vlot en prima verlopen in het kader van de Brugse Hallen, die door de stad ter beschikking waren gesteld. Vanuit de VVSG willen wij dan ook graag daarbij nog een keer onze bijzondere appreciatie en dank uitspreken aan het adres van de medewerkers van het Brugse congrescentrum en van de technische diensten die u voor en tijdens de vergaderingen voor een vlekkeloze ondersteuning zorgden.