International Bone and Mineral Society

Roger Bouillon

Dat is werkelijk op drie uur tijd een perfecte voorbereiding om de finale beslissing te vergemakkelijken.